آخرين اختراعات
صفحه اصلي
نخبگان استان یزد
ورود

نخبگان استان یزد

.

 

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان یزد

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

24

6

4

3

30

8

15

2

4

-


 

 
 
 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نوراستان یزد  از سال 83 -98

جمع کل

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

1398

-

-

-

-

-

5

6

2

-

2

-

1

6

1

1

24

 
 
 

 دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان یزد

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

زهرا خوش اندام

طرشت

 

مخترع

فاطمه فروزنده

اردکان

ارشد شیمی معدنی

پژوهشگر

فاطمه کیانوش

اردکان

ارشد شیمی معدنی

پژوهشگر

عاطفه صحرایی

اردکان

ارشد شیمی معدنی

پژوهشگر

آرزو جمشید وند

اردکان

ارشد شیمی معدنی

پژوهشگر

محمدعلی منتظر

تفت

فناوری اطلاعات

مخترع

محمود نقی پور

اردکان

ارشد شیمی

پژوهشگر

پویان جوانمردیان

اردکان

فناوری اطلاعات

مخرع

محسن شیخ علیشاهی

اردکان

فناوری اطلاعات

مخترع

پروین پور حکاک

اردکان

ارشد شیمی تجزیه

پژوهشگر

فهیمه دهقان منشادی

یزد

فناوری اطلاعات

مخترع و مبتکر

نگین صفائیان

اردکان

ارشد شیمی

پژوهشگر

عبدالحسین دهقان منشادی

اردکان

ارشد شیمی

پژوهشگر

صدیقه عسگری

تفت

ارشد ادبیات فارسی

مولف

نجمه سادات طلایی مقدم

تفت

ارشد ادبیات کودک و نوجوان

مولف

مهشید مجتهد زاده

تفت

ارشد ادبیات کودک و نوجوان

مولف

بنفشه رسولیان

تفت

ارشد ادبیات کودک و نوجوان

مولف

سید حسین صالحی قهفرخی

تفت

ارشد ادبیات فارسی

مولف

حسین ایوبی مهریزی

مهریز

ارشد جغرافیا

مخترع

حامد رفیعی مجو مرد

رضوانشهر

صنایع

مولف

علی کمالی اردکانی

اردکان

کامپیوتر

مبتکر

محمد سجاد خالقی

تفت

صنایع

مبتکر

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان البرز

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

18

7

13

8

5

-

-

4

13

5

 

 

 

 
 
 تعداد ثبت  اختراع  دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان البرز

 از سال 82 -92

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

-

-

-

-

2

3

3

-

3

3

3

14 
 
 


 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان البرز

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

ازاده اسد نزاد

 

گرمدره

مدیریت صنعتی

مخترع و مولف

میترا افضل

 

هشتگرد

مدیریت پروژه

مبتکر و پژوهشگر

فریبا یغموری

 

کرج

ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

مولف

زهرا بهار لویی

 

کرج

کامپیوتر

مخترع

علی جانقلی

 

ماهدشت

 

مخترع

احمد رحمانی

کرج

مدیریت اجرایی

مخترع و نخبه هنری و پژوهشگر و مولف

امیر خرمندار

 

کرج

کامپیوتر

مبتکر

علی باغچه سرا

کرج

هوافضا

مخترع،مبتکر، مولف و پژوهشگر

حسین چلنگری

 

کرج

مدیریت بازرگانی

مخترع

علیرضا ملاعلی زاده بهمنیری

 

کرج

 

مبتکر

بهنام قربانی

 

کرج

ارشد مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

مریم رستمی

 

کرج

شیمی

مبتکر

علی رضا نعیمی مخبر

 

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

عیرضا ملاعلی زاده بهمن میری

 

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

امیر خرمن دار

 

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

محمد فقیهی

 

کرج

مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

سجاد عزیزی حسین آبادی

 

ماهدشت

اقتصاد

مخترع

 

1