1
دوشنبه 9 تير 1393 رئیس دانشگاه پیام نور

دکتر  محمد رضا زمانی(رئیس دانشگاه پیام نور) : دانشگاه پیام نور باید برای جوانان جویای علم و شغل، زمینه های ایده پردازی و کارآفرینی را فراهم کند. اگر بخواهیم در عرصه های رقابتی جهانی وارد شویم باید بسترهای تمرین و ارائه ایده های جوانان کشور را در دانشگاه پیام نور فراهم کنیم چرا که آینده کشور و قدرت و سلامت آن بستگی به جوانهایی دارد که دارای ایده های نو و ارزشمند هستند.(29/9/96-دانشگاه پیام نور استان البرز)

 
امتیاز دهی