1
دوشنبه 9 تير 1393 مدیر کل امور دانشجویان
دکتر مجید صفاری نیا(مدیر کل امور دانشجویان): دانشگاه پیام نور یکی از دانشگاه های نخبه پرور کشور است،درخشش دانشجویان نخبه و مستعد و فرهیخته این دانشگاه در عرصه ملی و  بین المللی موید آن است.امیدواریم در افق 1404 شاهد رتبه نخست دانشگاه پیام نور در عرصه تولیدات دانشجوی بوده و این تولیدات سهم قابل توجهی در حل مشکلات کشور داشته باشد.
 
امتیاز دهی