1
دوشنبه 9 تير 1393 وزیر علوم،تحقیقات و فناوری

دکترمنصور غلامی (وزیر علوم،تحقیقات و فناوری): وزارت علوم خانه نخبگان است و همان گونه که حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها محل پرورش نخبگان در جامعه هستند وزارت علوم نیز از ظرفیت نخبگان استفاده می‌کند.

 
امتیاز دهی